Een gemiddeld huishouden kan honderden euro's per jaar besparen door het isoleren van de woning. Door de muren, ramen en vloeren te voorzien van isolatie kan de warmte binnen blijven de de kou buiten.

In het bouwbesluit zijn voorschriften verbonden aan welke normen het isoleren van een huis moet voldoen. In deze voorschriften is vastgelegd wat de minimale waarden zijn voor isolatie.

Nieuwbouwwoningen zijn al voorzien van isolerende maatregelen. Marar huizen ouder dan 20 jaar  zijn dat vaak niet. Je kunt er dan voor kiezen om je woning te laten isoleren. Hiervoor zijn verschillende cbedrijven die gespecialiseerd zijn in dit werk.